header

Ние помагаме на нашите клиенти да се съсредоточат в основните си бизнес цели, като поемем грижата за тяхното счетоводство.

 

Предлаганите от нас превантивни мерки за намаляване на риска при проверки на външни контролни органи, допринасят за повишаване на сигурността в делата на клиента.

 

Чрез детайлно вникване в дейността на клиента и идентифициране на ключовите и проблемни области способстваме за предлагане на подходящи мерки и решения.

Непълен лист на нашите услуги включва:

 

  • извършване на текущото счетоводство
  • съставяне на ведомости и осъщестяване на всички дейности, свързани с персонала   
  • консултации за прилагане на подходяща и оптимална счетоводна политика
  • подбор на счетоводен персонал
  • обучение на съществуващия счетоводен персонал на клиента
  • съставяне на годишни и междинни финансови отчети