header

Одита заема основна част от нашите услуги. Прилагането на модерни одиторски техники помага за ефективноста на нашата работа. Вярваме  в непрекъснатото квалифициране на персонала, професионалното самоусъвършенстване и подготовка, като част от нашия стремеж за високо качество и отговорност.

 

Одита се извършва както по желание на клиента, така и въз основа на законови изисквания.

Състои се в  проверка и проучване на финансовите отчети, използваните счетоводни политики и оценки, вярното и честно представяне и съответствието със счетоводните правила и принципи.

 

Неизменна част от нашата одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента.