header

 

Одит Линк е българска компания със седалище в гр. София. Ние предлагаме професионалните услуги -  одит, счетоводство, финансови и данъчни консултации, разработване на бизнес проекти.  Обслужваме широк кръг от клиенти от различни области и различни като мащаб.

Предимствата ни са в познаване на местната бизнес култура и икономически реалности. Добрите взаимоотношения с клиентите, конфиденциалоста и дискретноста с която работим, са характерни за нашия екип. 

 

Одит Линк е създадена на 20 ноември 2001 година. През 2002 година Дружеството е ангажирано за предоставяне на финансови услуги на американското подразделение на BAE systems – четвъртата по големина в световен мащаб корпорация от военната сфера. Това сътрудничество продължава и в следващите години, като Одит Линк извършва финансови проверки на доставчици и разяснява данъчното законодателство.

През  2004 година чрез своя управител проучва и съставя доклад за

 

финансовото състояние на Кремиковци АД по поръчка на Комисията по бюджет и финанси в Парламента.

 

През следващата година се извършват ангажименти по консултиране относно данъчното законодателство и предоставени кредити от България на трети страни.През 2006 година Одит Линк влиза в договорни отношения с публични Израелски дружества относно одит на финансови отчети на местните дружества, което сътрудничество продължава и сега. 

 

През 2007 Одит Линк развива дейността си в областта на одита на финансирания по оперативни програми от Европейския съюз.

През 2009 година получава максимална оценка от публичния надзор над  регистрираните одитори за качеството на предоставяните одиторски услуги.  През годините са извършвани проверки и от чуждестранни одиторски компании относно одит на дъщерни местни предприятия с положителен резултат за Одит Линк относно качеството на услугите. Дружеството е съпричастно към проблемите на обществото, като през годините извършва значителни дарения на хора в беда и подпомага детски градини.