Audit Link lts. is now TGS-Bulgaria lts., member of the international business network TGS

„Одит Линк“ ООД е вече „Ти Джи Ес България“ ООД, част от международната бизнес мрежа TGS